Allahla İlgili Güzel Sözler

Allahla İlgili Güzel Sözler
Sayfa Açıklaması: Hazırlanan bu sayfada değerli okurlarımıza 'Allahla İlgili Güzel Sözlere' yer verdik.

Kendisinden başka ilah olmayan her şeyi yoktan var eden sonsuz güç sahibi olan Allah'dır.Her şeyin mutlak yaratıcısı her şeyi gören bilen, yalnızca ol demesiyle olduran kudret sahibidir.Allah Kuran'da da geçtiği gibi Hz. Musa ile konuştu.

Hz. Musa Tur dağındaki ateşin yanına gittiğinde, büyük bir olay yaşadı.Yüce yaratıcı Allah, Hz. Musa'ya bir çalıdan seslenerek ona vahiy de bulundu.Kuran da bu kıssa şöyle geçiyor.

Derken oraya geldiğinde, o kutlu yerdeki vadinin sağ yanında olan bir ağaçtan: "Ey Musa, Alemlerin Rabbi olan Allah Benim;" diye seslenildi. (Kasas Suresi, 30)
Nitekim ona gidince, kendisine seslenildi: "Ey Musa."
"Gerçekten Ben, Ben senin Rabbinim. Ayakkabılarını çıkar; çünkü sen, kutsal vadi olan Tuva'dasın."
"Ben seni seçmiş bulunuyorum; bundan böyle vahyolunanı dinle."
"Gerçekten Ben, Ben Allah'ım, Ben'den başka ilah yoktur; şu halde Bana ibadet et ve Beni zikretmek için dosdoğru namaz kıl." (Taha Suresi, 11-14)

Bu, Hz. Musa'nın aldığı ilk vahiydir ve artık o Allah'ın elçisidir. Allah onu elçi olarak seçtiğini bildirmiştir. Allah ona bir ağaçtan seslenmiştir ve insanın dünyada ulaşabileceği en şerefli makamla şereflendirmiştir.

"Sağ elindeki nedir ey Musa?"
Dedi ki: "O, benim asamdır; ona dayanmakta, onunla davarlarım için ağaçlardan yaprak düşürmekteyim, onda benim için daha başka yararlar da var." (Taha Suresi, 17-18)
"Asanı bırak." (Attıktan hemen sonra) onun şimdi bir yılan gibi hareket ettiğini görünce, arkasına dönüp bakmaksızın kaçmaya başladı... (Kasas Suresi, 31)
"Asanı bırak;" (Bıraktı ve) onun çevik bir yılan gibi hareket ettiğini görünce, geriye doğru kaçtı ve arkasına bakmadı... (Neml Suresi, 10)
Hz. Musa, her zaman kullandığı asasının bir yılana dönüştüğünü görünce, ayetlerde bildirildiği gibi korkuya kapılmıştır. Ancak Allah bu olayla birlikte Hz. Musa'yı eğitmiş, ona teslimiyeti ve Kendisinden başka hiçbir şeyden korkmamayı öğretmiştir:
..."Ey Musa, korkma; şüphesiz Ben(im); Benim yanımda gönderilen (elçiler) korkmaz." (Neml Suresi, 10)
Dedi ki: "Onu al ve korkma, Biz onu ilk durumuna çevireceğiz." (Taha Suresi, 21)
Hz. Musa, ayette bildirilen emir gereği asasını geri almıştır. Nitekim bu asa ileride, Firavun'a karşı kullanacağı bir mucize olacaktır. Allah, bunun ardından Hz. Musa'ya ikinci bir mucize daha vermiştir:
Elini koynuna sok, kusursuz olarak bembeyaz çıksın. (Kasas Suresi, 32)
Hz. Musa'nın ikinci mucizesi ise ayette haber verildiği üzere, elinin bembeyaz olmasıdır. Musa Peygamber ardı ardına gelişen bu olaylardan dolayı heyecana ve ayetin ifadesiyle dehşete kapılmıştı. Ancak Allah, kendisini toparlamasını ve bu mucizelerle Firavun'a gitmesini emretmiştir:
...Ve (her türlü) dehşetten yana kanatlarını kendine doğru çek. İşte bunlar, senin Rabbinden Firavun ve önde gelen adamlarına iki kesin-kanıt (mucize)dır. Gerçekten onlar, fasık bir topluluktur." (Kasas Suresi, 32)

Şüphesiz Allah Alemlerin rabbidir ona ibadet edip, af dileyip dualar edip yardım istemeliyiz.Öldükten sonra tekrar dan ona döndürülüp bu dünyada işlediğimiz günah ve sevapların hesabı görülecektir.

Dilerseniz şimdi Allahla ilgili sözlere geçelim.

ALLAHLA İLGİLİ SÖZLER:
Aşk hep vardı da, biz onu insanlarda aradık.

Aşkı anlat diye beş harf verildi. Kalp titreyerek, Allah dedi.

Hiç vazgeçtin mi bir şeyden Rabbin razı değil diye?

Allah ile olduktan sonra, ölüm de ömür de hoştur. Mevlana

Dünya malına sevgi, Allah ile aradaki perdedir.

Namaz kılmak, yalnız Allah’tan korkan müminlere, kolay gelir.

Allah’ı çok anmak, cennet umudunu artıran bir işarettir.

Gerçek aşkı bilen bir kalp, bir damla suya bile hürmetle bakar. Mevlana

Allah’ı sevmenin belirtisi, O’na itaati sevmektir. Ahmed Havarî

Herkes korktuğundan kaçar, yalnız Allah’tan korkan O’na yaklaşır. Ebu’l Kasım

Allah, tevbe eden hatalı mü’min kulunu sever. Ali Zeynelabidin

Sevmek bu kadar güzelse, kim bilir sevmeyi yaratan ne kadar güzeldir. Şems-i Tebrizi

Netice itibariyle, her insan bir alemdir. Ve Allah alemlerin Rabbidir.

Aşktır ki, gerisi vesairedir. Kapına geldik; aşkı öğret bize ve aşkını ver yüreklerimize.

Allah aşkı başkadır efendim. Seni senden almaz, seni kendine getirir.

Tevafuk diye bir şey var. Allah O’nu senin karşına çıkardıysa bunun bir sebebi vardır.

Eğer imtihan oluyorsanız, bu, Allah’ın sizi unutmadığının müjdesidir.

İhlas; bütün işleri, insanlara yaranmak için değil, Allah’ın rızası için yapmaktır.

En büyük sermaye, Allah’a güvenip, insanlardan bir şey beklememektir.

Herkes herkese bir lokma şey verebilir, ama boğaz bağışlamak, ancak Allah’ın işidir.

Kalbin Allah’tan başkasına meyletmesi, Allah’ın azabını çabuklaştırır.

İnsanı Allah’tan uzaklaştıran şeylere muhabbet etmek, bütün kötülüklerin başıdır.

Kul Allah’ı arzu ederse, Allah her türlü engeli kaldırır ve Mevla’yı bulur.

Allah’ı sevenler meşhur olur, Allah’ın sevdikleri ise gizlenmişlerdir. Muhammed Ebu’l Mevahib

Sözü ve hareketleri ile sana Allah’ı ve ahireti hatırlatmayan kimse ile arkadaş olma!

Dünyayı ele geçirmek için ahireti vermek ve insanlara yaranmak için Allah’ı bırakmak ahmaklıktır.

Allah-u Teâlâdan ve O’nun dostlarından başkasına meyleden kalb, hasta demektir.

Zikrin en üstünü, Allah’ı anmanın yasak olduğu zaman ve yerde O’nu anmaktır. Hazreti Ömer

Müminde, ihlas ve pişmanlık bulunursa, Allah onun bütün günahlarını affeder.

Allah’ı seven gönül, Allah için dikilmeyi, ayakta kalmayı, zorluklara katlanmayı da sever. Malik bin Dinar

Enaniyet, insanın kibir ve gurura kapılarak Allah’a karşı kulluğunu unutmasıdır.

İşi adaletle yap, buna gayret et; hiç bir zaman zulüm etme; Allah’a kulluk et ve O’nun kapısına yüz sür.

İnsanların Allah’a en yakın olanı, O’nu en çok sevendir. Hazreti Ebubekir

Köpeklerin sahiplerine olan sadakati, senin Allah’a olan sadakatinden daha kuvvetli ise vay haline! Vehb bin Münebbih

Allah için olan işte sevgi vardır. Dünya için olan işte sevgi yoktur. Dünyanın tabiatında sevgi yoktur.

Aşık odur ki, Allah’tan aldığı aşk emanetini Allah’a verir. Aşk mezhebinden her şey yüce aşka kurbandır. Şems-i Tebrizi

İnsanların sıkıntılarına katlanmak, Allah’ın beğendiği, Resûlullah’ın sevdiği ve evliyânın özendiği bir ahlâktır.

Ey nefsim! Seni sen yapan benim, beni de ben yapan sensin. Ya yola gel beraber gidelim ya da yoldan çekil Hakk’a gideyim. Mevlana

Allah, kendisine güvenene kesinlikle ama kesinlikle, sahip çıkar, onu korur. İnsanlara güveneni ise insanların eline bırakır.

Arkadaşının ayıbını örtenin ayıbını Allah da kıyamette örter. Onun ayıbını açığa vuranın ayıbını da Allah açığa vurur. Hatta evinde bile onu rezil eder.

Allah dostları kimlerdir? Allah’ı her şeye tercih ettikleri için, O’nun tarafından her şeye tercih edilenler. Zünnûn-i Mısrî

Dünya, nefsin ve şeytanın tuzağıdır. Varlıkta imtihan, darlıktan daha zordur. Çünkü darlıkta hep Allah diyorsun, varlıkta aklına gelince söylüyorsun. Bu çok tehlikeli.

“Allah’a teslim oldum” yerine, “Allah beni teslim aldı elhamdülillah” de. Çünkü herşey gibi sen de Allah’a teslimsin.

Allah’tan fazl ve ihsanını isteyiniz. Şüphesiz Allah, kendisinden birşey istenmesini sever. İbadetlerin en üstünü sıkıntı halinde kurtuluşu sabırla beklemektir.

Güzel ahlâklı kimse, edeplidir, az konuşur, hatası azdır, gıybet etmez, Allah için sever, Allah için buğzeder, emanete riayet eder, komşu ve arkadaşını korur.

Bir yandan günah işleyip, bir yandan da, “Estağfirullah” demek, istiğfar değildir. Asıl istiğfar; Allah’ın emirlerine uymak, yasak ettiği şeylerden sakınmak, günahları terk etmektir.

Allah kullarını cennetine davet ediyor. İslamiyet, cennet davetiyesinin adıdır. Bu davet herkese var. Müslüman, bu davete icabet edene, kâfir de reddedene denir.

Ey taatlerin kendisini sevindirdiği ve isyanların kendisine zarar vermediği Rabbim! bana Seni sevdiren şeyi ver, Sana zarar vermeyen şeylerden beni bağışla. İsmail Hakkı Bursevî

İnsan nefsini tanırsa Allah’ı tanır, nefisten kurtulmadıkça, insan kendini emniyette hissedemez. En büyük mücadele nefsle olmalı. Bu iş, Allah’ın dinine sarılmak yoludur.

Her şey geçicidir. Ancak Allah bâkidir. Geçici şeylere gönül bağlamak aptallıktır. Sen de geçeceksin sevdiklerin de geçecek. Kalıcı bir şeye gönül bağlamak lazım. pekguzelsozler.com O da Allah’tır, Allah sevgisidir.

Yorumlar